Virtua Support gebruikt cookies op de website en wij zijn verplicht om jouw toestemming te vragen. Deze cookies maken het namelijk mogelijk een profiel te maken van jouw surfgedrag. Hierdoor kunnen adverteerders en wij op basis van de pagina's die jij hebt bezocht, je advertenties laten zien waarvan we denken dat deze interessant voor jou zijn. Daarnaast gebruiken wij cookies waarmee wij de kwaliteit en effectiviteit van de website en advertenties kunnen testen, deze cookies kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Wil je meer weten over cookies en de cookies die wij gebruiken? Klik dan hier.
Doel, missie en visie bepalen voor jouw bedrijf in 4 stappen

Blog posts

Blog

Doel, missie en visie bepalen voor jouw bedrijf in 4 stappen

Als ondernemer is het belangrijk om een duidelijke visie te hebben. Heb je deze niet? Dan is de focus op het bedrijf minder duidelijk en zullen er minder resultaten worden behaald. Het grootste deel van de ondernemers zegt echter geen doelen op papier te hebben. Ze zien het nut niet van een plan of zeggen de doelen in hun hoofd te hebben. Toch kan het opstellen van een doel, missie en visie voor jouw bedrijf je enorm vooruit helpen. In deze blog vertellen we je waarom!

Verschil tussen doel, missie en visie

Wanneer je een plan gaat opstellen is het goed om de verschillen tussen de termen doel, missie en visie te weten. Het lijken op het eerste oog misschien overeenkomende begrippen maar vertegenwoordigen allemaal net iets anders.

Doel

Een doel is een specifieke activiteit waarop jouw bedrijf zich richt. Om resultaten te behalen is het vaak nodig om meerdere doelen te stellen. Een voorbeeld van een doel is: “Over een jaar is de omzet van mijn bedrijf verdubbeld” of “Over twee maanden wil ik een betere scheiding tussen werk en privé hebben gerealiseerd”.

Missie

Een missie is een korte omschrijving van de hogere doelstelling van jouw bedrijf. Het is datgene wat je als bedrijf naar de omgeving wilt uitdragen. Een missie geeft weer waar het bedrijf voor staat. Benieuwd hoe je zo’n missie kunt formuleren? Lees dan het stappenplan verderop in dit artikel.

Visie

Een visie is het toekomstbeeld van een bedrijf. Het geeft aan wat de dromen voor de toekomst zijn. Aangezien een visie gaat over iets wat pas over langere tijd zal plaatsvinden, wordt deze soms bijgesteld. Om een visie te bepalen moet je bedenken hoe je het bedrijf graag ziet over een aantal jaren en hoe je daar wilt komen.

Doel, missie en visie bepalen

Stappenplan voor doelen, missie en visie

Het kan best lastig zijn om je doelen, missie en visie te formuleren. Om dit helder te krijgen hebben wij een stappenplan opgesteld. Aan de hand van dit plan kun je een strategie met jouw doelen, missie en visie opstellen.

Stap 1: bedenk wat jij belangrijk vindt

Begin met het bedenken wat jij belangrijk vindt voor het bedrijf op de lange termijn. Door vooruit te kijken kun je kritisch zijn en loskomen uit het dagelijkse patroon.

Hak deze grote doelen vervolgens in kleinere doelen om ze haalbaar te maken. Wanneer je bijvoorbeeld het doel stelt “Ik wil meer producten verkopen”, is het belangrijk om deze vervolgens kleiner te maken door doelen te formuleren als: “Ik wil elke maand honderd producten verkopen” of “Over twee maanden wil ik tien producten meer verkopen dan nu”.

Stap 2: zorg dat het doel SMART is

Vervolgens ga je bepalen hoe je het doel gaat realiseren. Je gaat richting geven aan het doel door hem SMART te maken. SMART staat voor:

Specifiek - Maak het doel duidelijk en concreet. Zorg dat het een waarneembaar doel wordt door er bijvoorbeeld een getal, bedrag of percentage aan toe te voegen.

Meetbaar -  Om uiteindelijk te kunnen bepalen of je het doel gehaald hebt, is het belangrijk dat je het kunt meten. Bedenk waar je nu staat en hoe je de voortgang van het doel gaat meten. Stel bijvoorbeeld een methode op waarmee je de status van het doel kunt meten.

Acceptabel - Wanneer je een eenmanszaak hebt is dit punt niet van belang, maar wanneer je werknemers hebt is het belangrijk dat zij het doel ook accepteren. Is dit niet het geval, dan is het lastig om het doel te behalen. Het is daarom verstandig om werknemers te betrekken bij het opstellen van doelstellingen.

Realistisch - Bedenk of het doel haalbaar en uitvoerbaar is. Zijn er voldoende kennis en middelen om het doel te realiseren? Wanneer je realistische doelen stelt zal dit motiverend zijn, onrealistische doelen zijn demotiverend.

Tijdgebonden - Dit is voornamelijk relevant voor korte termijn doelen. Wanneer begin je met het realiseren van het doel? Wanneer is het doel bereikt? Door je dit af te vragen is de kans groter dat het doel zal worden behaald.

Stap 3: bepaal de missie aan de hand van specifieke vragen

De missie van het bedrijf kan worden bepaald aan de hand van de volgende vragen:

 • Wie zijn we en wat doen we?
 • Wie zijn onze klanten?
 • Wat betekent het bedrijf voor onze klanten?
 • Wat zijn onze normen, waarden en overtuigingen?
 • Wat zijn onze intenties en ambities?

Met de antwoorden op deze vragen kun je vervolgens een missie formuleren.

Stap 4: bepaal de visie aan de hand van specifieke vragen

De visie van het bedrijf kan worden bepaald aan de hand van de volgende vragen:

 • Hoe ziet de omgeving er voor ons bedrijf uit in de toekomst?
 • Waar willen we staan?
 • Wat willen we bereikt hebben?
 • Hoe bereiken we onze gedroomde positie?

Met de antwoorden op deze vragen kun je vervolgens een visie formuleren.

Bedrijfsplan opstellen

Vertaling naar de praktijk

Wanneer je alle doelen hebt opgesteld en een visie en missie hebt geformuleerd, is het tijd om in actie te komen. Wanneer je dit niet doet blijft de strategie iets waar je trots op mag zijn maar heb je er geen profijt van.

Bepaal een aantal doelen waar je je als eerst op wilt gaan focussen. Je kunt immers niet alles tegelijk. Pak deze doelen actief en concreet aan. Houdt de voortgang bij en zet een tandje bij wanneer je de doelen nog niet haalt. Je zult zien dat wanneer je de doelen haalt, je meer zelfvertrouwen en zekerheid krijgt.

Meer tijd nodig voor het behalen van jouw doelen? Virtua Support kan je hierbij helpen! Onze Virtueel Assistenten nemen bepaalde taken over waardoor jij je op de hoofdzaken kunt richten. Neem contact met ons op voor meer informatie over deze dienst.

  Over Robert-Jan van 't Hoog

  Gedreven professional met passie voor effectiviteit, constante verbetering en kwaliteit.

  Met een verleden op de commodities beurs en in het creditmanagement vakgebied veel ervaring opgedaan met outsourcing projecten en credit risk opdrachten voor toonaangevende Top 100 ondernemingen in Nederland.

  Wegens grote drukte op deze opdrachten in een positie gekomen waarbij hij zelf veel gebruik moest maken van verschillende (Virtual) Assistenten, zowel uit het binnen- als buitenland.

  In 2015 besloten Virtua Support op te richten om deze diensten met een eigen team van VA's aan te bieden.

  Reacties (1)

  Paul de Nobel
  19 November 2020

  Hallo,

  Ik werk bij de politie en heb een vraag over onze missie en visie. De missie van de nationale politie is "waakzaam en dienstbaar". De visie van de politie luidt: "Wij dragen bij aan een organisatie die leert en innoveert. Die vertrouwt op haar professionals.
  Waar medewerkersparticipatie de norm is.
  Wij streven naar een werkomgeving waarin wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid vanzelfsprekend zijn.
  Wij zijn betrouwbaar door de wijze waarop wij medezeggenschap invullen.
  Daarvoor werken wij samen met medewerkers en partners". Die is al een stuk complexer en ik vraag me af of voor elke medewerker duidelijk is wat bedoelt wordt, zeker als je hem vergelijkt met korte en krachtige missies van grote bedrijven zoals Apple (Think different). De kernwaarden van de nationale politie zijn: Verbindend, integer, moedig en betrouwbaar.

  Het wordt helaas wel wat complexer. Ik werk zelf bij HRM van de politie en die hebben zelf ook een missie en een visie. De missie van HRM luidt: "De Dienst HRM maakt met een effectieve bedrijfsvoering goed politiewerk mogelijk". De visie van HRM luidt: "Met onze kennis van het politievak en de bedrijfsvoering zijn we de schakel tussen vraag en aanbod, we ondersteunen het politiewerk tijdig met de juiste producten en diensten. We werken effectief en kostenbewust en zorgen goed voor onze mensen. Verandering en verbetering zijn essentieel voor onze dienstverlening.

  De Dienst HRM is een betrouwbare en professionele partner in HRM dienstverlening voor het Korps. Onze diensten en producten zijn van hoge kwaliteit, sluiten aan bij de vraag en ontwikkelingen, dragen bij aan de gewenste flexibiliteit in de operatie en worden overeenkomstig afspraak geleverd.

  Bovenstaande doen wij vanuit onze kernwaarden: dienstbaar, operationeel en slagkrachtig.
  Zoals je ziet hebben ze ook andere kernwaarden.

  Mijn inleiding is een beetje lang, maar mijn vraag is simpel. Kan 1 bedrijf meerdere missies, visies en kernwaarden hebben?

  Ik hoor graag van u.

  Mvrgr.

  Paul de Nobel

  Reageren

  Heeft u een vraag of wilt u reageren op deze blog post? Vul de onderstaande gegevens in. Bekijk ook onze veelgestelde vragen pagina.

  Copyright © 2024 Virtua Support - Alle rechten voorbehouden
  Algemene Voorwaarden Privacy Statement